עצות למוכרי דירות

 
10 כללים למוכרי דירות
מכירת דירה הינה הליך משפטי מורכב המצריך ידע ומיומנות. כיוון שכך, ההליך מחייב ליווי צמוד של עורך דין העוסק בתחום המקרקעין, על-מנת שיוכל לוודא כי התשלומים יועברו כנדרש ובמועדם ויימנע בעיות העלולות לצוץ בהליך באמצעות קביעת מנגנוני בקרה ופיקוח. מנגנונים אלה יאפשרו מכירת דירה וקבלת התמורה תוך תשלומי מס מועטים ככל הניתן, בהתאם להוראות החוק.

בזמן מכירת דירה יש לשים לב לכללים הבאים:
1. רצוי לא להסתמך על עורך הדין של הרוכשים, משום שמתוקף תפקידו הוא מבטיח את זכויותיהם של הרוכשים. רצוי כי עורך דין מטעמכם יגן על האינטרסים שלכם בעסקה (אלא אם הגעתם להסכמה לייצוג משותף של הרוכש והמוכר על ידי עורך דין אחד).

2. אם יש לכם משכנתא, עליכם להמציא אישור עדכני של היתרה לסילוק (אם הייתה בעבר משכנתא יש לבדוק אם בוטלה הרישומת).

3. הערת אזהרה לטובת הרוכשים תירשם רק לאחר שהתשלום הראשון בגין הדירה הועבר. על עורך דין מטעמכם לקבל ייפוי כוח מהרוכשים, שמאפשר לו לבטל את הערת האזהרה באם הם יפרו את החוזה.

4. יש לדווח על העסקה למיסוי מקרקעין, ולגופים נוספים במקרה הצורך.

5. יש למלא את הטפסים המתאימים, לבדוק זכאויות לפטורים שונים (כגון: מס שבח, מס מכירה וכו') בגין מכירת הדירה על פי החוק ,ובמידה שכן , יש להגיש בקשה לפטור בהתאם לסעיף המתאים והרלוונטי (תוך שיקול נכון בשימוש בסעיף המתאים והרלוונטי (תוך שיקול נכון בשימוש בסעיף הפטור על-מנת שלא "לבזבז " פטור לחינם).

6. יש להקפיד ולקבוע בחוזה תנאי תשלום ברורים ומפורטים.

7. יש לפרט מהו הציוד הנשאר בדירה, על-מנת למנוע מחלוקות בשלב מסירת הדירה.

8. יש לקבוע מהם הסעיפים העיקריים בחוזה אשר יחשבו כסעיפים יסודיים שהפרתם תגרור אחריה פיצוי כספי מוסכם.

9. יש להקפיד בזמן מסירת החזקה על הדירה לערוך פרוטוקול מסירה.

10. יש לעמוד על כך כי רק לאחר העברת התשלום האחרון תימסר החזקה בדירה.


* כל האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין