עצות לרוכשי דירות

 
10 כללים לרוכשי דירה
רכישת דירה היא ככל הנראה הרכישה היקרה ביותר בחייו של כל אדם. הסטטוס המשפטי של הדירה חשוב אף יותר מאשר מצב הדירה. עורך דין מיומן בנושאי מקרקעין, המלווה את תהליך הרכישה, מקנה לרוכשים ביטחון, ויכול לחסוך להם צרות רבות.

1. יש לברר את זהות בעלי הנכס הרשומים במוסדות המתאימים ואת התאמת הגודל ומספר החדרים הרשומים בטאבו ו/או בחברה המשכנת ו/או במנהל מקרקעי ישראל.

2. יש לבדוק ברשם המשכונות או במוסדות הרשומים לעיל האם רשומים עיקולים, שעבודים ו/או הערות אזהרה על הנכס.

3. יש לבדוק בעירייה את מצב הדירה בהתאם לתוכניות: יש לבדוק את זכויות הבנייה, האם נעשו חריגות בנייה והאם ישנם היטלים אשר לא שולמו.

4. יש לערוך פרוטוקול מסירה יחד עם חתימת החוזה כמו גם במעמד קבלת הדירה, על-מנת למנוע חילוקי דעות בהמשך.

5. בעת חתימת ההסכם, יש להעביר לידי עורך הדין בנאמנות את המקדמה עד לרישום הערת אזהרה.

6. יש להקפיד על דיווח נכון ועדכני לשלטונות מיסוי מקרקעין ולוודא את גובה מס הרכישה, או לקבל פטור, בהתאם לתנאים.

7. יש לשים לב כי תשלום של 10% מערך הדירה יועבר למוכרים אך ורק עם מסירת הדירה.

8. יש לתעד כל מסמך הנמסר לידי המוכרים ולהקפיד שהם יאשרו בכתב את קבלתו.

9. התשלום האחרון יועבר לידי נאמן (בדרך כלל עורל הדין של הרוכש) עד לקבלת העדר חובות ממיסוי מקרקעין, מהעיריה, חברת החשמל וחברת הגז, כמו גם אישורי העברת בעלות מהגופים הרלוונטיים.

10. יש לשים לב לתנאי תשלום ברורים ומפורטים כגון: מועד התשלום, האם קיימת הצמדה ועל מי חלים תשלומים שונים ובאילו מועדים.


* כל האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין